Využívání Cookies na webu AutoservisAdvisor

Admin 20/03/2015

Cookies na webu AutoservisAdvisor

Stránky AutoservisAdvisor využívají technologii cookies k tomu, aby byla zajištěna integrita registračního procesu a Uživatelé měli umožněnou osobní modifikaci Stránek. Cookies šetří čas Uživatele tím, že v případech, kdy si Uživatel přizpůsobí Stránky, soubor cookie při jeho následujících návštěvách připomene webu specifické informace o Uživatelových preferencích a to zrychlí procesy zobrazování

Uživatel je srozuměn, že během návštěvy Stránek může internetový prohlížeč automaticky uložit cookies do jeho počítače. Cookies jsou soubory, které server pošle prohlížeči a ten je uloží na pevný disk počítače. Usnadňují navigaci na Stránkách a slouží k vypracování statistik návštěvnosti. Cookies neobsahují jmenovité informace. Uživatel může posílání cookies zakázat změnou parametrů nastavení ve svém internetovém prohlížeči.